Return to the IHS Home Page
Institute for Hermetic Studies
[Director of Studies] [Interviews] [Testimonials]

For Scholars & Professionals

Practische Plant Alchemie!

Return to International Articles List

JACOB BOHME

Part II

De Heilige Geest wordt aangeduid als zijnde de sleutel tot Alchemie; men dient geen zware arbeid te verrichten en te zoeken ( vermoedelijk met materiele substanties) “Zoek enkel het Christus principe en ge zult alle dingen vinden.” “ Hij beschrijft de steen der filosofen” als duister, onderschat, ondergewaardeerd en grijs in kleur. Hij bevat de Hoogste Tinctuur.

Evenals Henry Khunrat elke uitgave afkeurde, afgezien van tijd en kosten voor het levensonderhoud en de arbeid van de Alchemist. “Er zijn geen geldelijke kosten aan verbonden uitgezonderd de tijd die men hieraan spendeert, anders kan het gemaakt worden met vier muntstukken (four shillings) Het werk is gemakkelijk. Een jongen van zestien jaar oud kan het maken of doen, maar de wijsheid welke daarin vervat is, is zeer groot en is het grootste mysterie “

Elders is er bepaald dat God “de ware grond” van de Alchemistische wijsheid heeft verzegeld en men deze dient te verbergen op straf van eeuwig lijden, tenzij men zeker is dat het “Geheim” niet zal misbruikt worden. Men dient ook geen krachten te verwerven, geen speciale bekwaamheden, of kunsten te bezitten; “Tenzij ge de tinctuur in iemand anders handen geeft, kunt ge het niet bereiden, uitgezonderd, indien U zeker bent van de nieuwe geboorte.”

The Rosicrucian Beacon – September 1998
vertaling; Raymond van Tilburg

Praktische Plant Alchemie
(By: Mark Stavish, MA)

First foreign publication rights; Previously Published in three parts in Ariadne's Web, Winter 1996, Spring & Summer 1997 

Een inwijding kan ons ten deel vallen, volledig ontdaan van rituelen of ceremonie, het kan een plotse gebeurtenis zijn welke ons leven volledig kan veranderen.

Bidden komt eerst, vervolgens lezen en herlezen en uiteindelijk het materiele werk.

Werken met planten is relatief veilig, (maar) metaal werk vergeeft veel minder.

Gedachten zijn werkelijke dingen op hun weg, om tastbaar te worden in onze materiele wereld.

******* Deel 1 *******

Alchemie, of "Goddelijke  Scheikunde", fascineerde gedurende eeuwen beoefenaars en armstoel enthousiastelingen. De mogelijkheden van het actueel ervaren van een transmutatie of van een basis metaal in goud om te zetten, het bereiken van een lang en gezond leven, of onsterfelijkheid zijn de legendarische belofte, welke de succesvolle alchemisten te wachten staan in hun zoektocht naar de steen der wijzen of filosofen.

Het Grove van het Fijne
Ondanks de talloze verkeerde begrippen  over de alchemisten en hun praktijken zowel in de oude als moderne tijden, is hun kunst het best beschreven door Staninslas Klossowiski de Rola in zijn beeldend werk van het Grote Werk:

"Alchemie is een regenboog brug over de afgrond tussen de aardse en de hemelse vlakken, tussen materie en geest …alchemie, de koninklijke priesterlijke kunst, ook genoemd de hermetische filosofie, verborgen, in esoterische teksten en raadselachtige symbolen, met de bedoeling van het doorgronden van de meest diepe geheimen van de Natuur, Leven en Dood, de Eenheid, Eeuwigheid en Oneindigheid.

Bekeken in verband met deze geheimen, namelijk het maken van goud is van weinig belang: zo wat vergelijkbaar met de super krachten (shiddis) verworven door grote Yogi’s, welke krachten niet voor zichzelf gezocht werden, daar zij slechts bijproducten waren van hoge Spirituele ontwikkeling," - Alchemy by S.K. de Rola.

De Fasen Van Het Werk
Het Grote Werk, (Magnum Opus) van spirituele en fysieke regeneratie, zoals het werd  voorgesteld door de werken over alchemie zegt: dat het proces bestaat  uit zeven of twaalf trappen, welke steeds opnieuw herhaald worden totdat perfectie is bereikt. Deze stappen worden eerst gedaan in de wereld der planten, vervolgens de metalen en uiteindelijk de mineralen. Sommige scholen, inbegrepen deze van Paracelsus, bevelen het werk aan in de dierlijke wereld (lichamen van dieren), hoe dan ook, dit wordt dikwijls vermeden door bepaalde beoefenaars.

De verschillende fasen vertegenwoordigen de natuur zelf  welke deze nam tijdens de inwijdende fasen van schepping. Deze worden eveneens vertegenwoordigt in de kosmos door de twaalf tekens van de zodiak, in het menselijk organisme door de zeven grote en vijf kleine (voor een totaal van 12) psychespirituele centers in het Sanskriet Chakras genoemd. Deze centers zijn ook verbonden met de endocriene klieren en het zenuwstelsel in de mens.

Dus, beide, de studie van astrologie, de astrologische tijden voor het beginnen van experimenten (ten minste in het begin) en esoterische meditaties, vergelijkbaar met yoga, voor het stijgen van de spirituele energie, beter bekent als Kundalini, zijn een essentieel deel van de Alchemistische Discipline. De alchemist is in essentie een Mystieker, Astroloog en MagiŽr.

Hier ligt het kritieke punt, het proberen af te scheiden door fysieke manipulaties van de alchemist zonder innerlijke oefening en projecties van zichzelf op of in het fysieke koninkrijk van het laboratorium, is de zaak herleiden tot wereldse scheikunde.

Om alchemie, alchemie te laten zijn, het Al, of het Goddelijk aspect, moet dit altijd  tegenwoordig zijn in het bewustzijn van de Al - chemist.

De Vroegere Jaren
Terwijl Egypte als de bakermat van de alchemie toegeschreven werd, en zijn God Thot, of Hermes in zijn Griekse incarnatie, zijnde de vader van de Alchemie, hebben andere landen eveneens hun steentje bijgedragen. In China en India hebben beiden hoog ontwikkelde laboratoria en beoefenen de alchemistische tradities in een ononderbroken lijn sinds hun aanvang.

Het is in het westen, hoe dan ook, dat er enkele van de meest fascinerende aspecten van de kunst zijn ontwikkeld. In Babylonie, Chaldea, Egypte, Griekenland, werkte Hebreeuwse en Arabische alchemisten  gezamenlijk zijde aan zijde. Door Arabische, Chinese en Indiase handel werden overeenkomstige methoden geÔntroduceerd  in het midden Oosten en eventueel in Europa. De verschillende tradities werden uiteindelijk vermengd in een poging om het proces te ontdekken voor het scheppen van de steen der filosofen of wijzen.

Dit is de steen der wijzen, werd er gezegd tot het verlenen van de mogelijkheid om basismetalen te transmuteren in goud, het leven te verlengen en de genezing van alle ziekten, alsook  het Elixir  van onsterfelijkheid kon worden bereikt.

Dit idee van een steen, van een actueel fysiek object als een middel voor het teweeg brengen van dramatische veranderingen in het welzijn en de  gezondheid van een individu, is de basis voor de meeste experimenten in al de drie koninkrijken waarin de alchemist geleidelijk vorderingen maakt.

Zwavel (Sulphur), Zout (Salt), En Kwik (Mercury.)
In alchemie is alles samengesteld uit 3 delen:

ZwavelZiel of geÔndividualiseerde essentie, (Het Hoofd)
Kwik:    De Levenskracht - NOUS, (De Borst)
Zout:     Het fysieke lichaam, (Het Onderlichaam)

Het is het werk van de alchemist om deze drie basis principes, zo dikwijls als nodig te scheiden en te herenigen totdat zij in proportie en harmonie overeenkomen. Wanneer deze harmonie is bereikt, de schepping van een steen als onderwerp is gebruikt in de transformatie of omvorming  van de alchemist of een ander, via een medium zoals water, wijn, of direct contact zal worden gemaakt.

In het koninkrijk der planten is het fysiek lichaam het zout, zijn essentiŽle oliŽn de zwavel, en alcohol (en eventueel water) is het kwik, het vloeibaar of plastisch omhulsel.

Aldus, de aspirant alchemist probeert deze drie delen te scheiden en te herverenigen. Een woord gebruikt door Paracelsus voor deze handelingen is "Spagyrics" en is Grieks voor "scheiden en herverenigen" en deze term is gegeven voor het plantenwerk, namelijk de lagere circulatie (distillatie 1) De grotere circulatie bestaat uit het metaal (distillatie 2) en het mineraal werk (distillatie 3), zijn processen volgen dezelfde principes als het plantenwerk en wordt algemeen beoefend  na een zekere graad van meesterschap in het plantenrijk.

Terwijl er veel theoretische kennis kan opgedaan worden door het bestuderen van Spagirics, is het enkel mogelijk door het uitvoeren van experimenten dat er een zekere graad van inzicht en groei kan bereikt worden. Om deze redenen worden de volgende experimenten gegeven, zodat elke aspirant alchemist voor zichzelf deze principes kan uitproberen, zonder zwaar te moeten investeren in laboratorium uitrusting gedurende hun proefperiode. De gegeven methoden en de tijd nodig voor het voleindigen van de experimenten worden weerspiegeld door de low-tech benadering. In sommige gevallen kan men met pyrex glas en juiste verwarmingsbronnen de benodigde tijd drastisch herleiden.

EXPERIMENTEN VOOR DE BEGINNENDE LEERLING VAN DE KUNST
De productie van een spagyric tinctuur is de eerste en de gemakkelijkste van alle operaties of handelingen. Men heeft geen speciale uitrusting nodig en kan overal door iedereen uitgevoerd worden. De voornaamste gereedschappen welke nodig zijn, zijn geduld en doorzettingsvermogen. Om beknopt te zijn geven we hier een specifiek kruid Melisse Officianalis (Lemon Balm) ook nog citroen melisse genoemd, nochtans kunnen alle kruiden gebruikt worden zolang deze niet giftig zijn. Op het eind van dit artikel worden de meest gebruikte niet giftige planten opgesomd.

Gebruik voor elke operatie 52 gram (one ounce) van het gedroogde kruid indien niet anders vermeld. Het grootste gedeelte van het kruid zal gewoonlijk bestaan uit bladeren, stengels en somtijds wortels van de plant. Koop gedroogde kruiden of plant deze zelf zodat u zeker bent geen verkeerde of giftige planten te gebruiken. Jaarlijks sterven  er nog steeds mensen door vergiftiging van planten en dit kan zeer ongezond zijn. Indien gedroogde planten niet ter beschikking zijn mogen deze vervangen worden door verse planten. Gewoonlijk hebben alchemisten een persoonlijke voorkeur tot waar en wanneer zij gedroogde of verse kruiden gebruiken. Ervaring zal u later de nodige kennis geven.

Toe te voegen: 200 gram tot 400 gram alcohol van 95% zuivere graanalcohol. De 95% is voldoende en het meest gebruikt in plantwerk door beginners. Indien deze niet ter beschikking zou zijn kan deze vervangen worden door sterke wodka, rode wijn of brandy, deze kunnen eventueel op een hoger percentage gedistilleerd worden (in een Bain-Marie), maar dit is een zeer gevaarlijke onderneming wegens het zeer lage ontvlampunt van alcohol, dus houdt de temperatuur laag genoeg en zonder open vlam. U bent gewaarschuwd!!!

Benodigdheden: Een grote bokaal met  een grote opening en voorzien van een plastiek deksel, aluminium folie, een fijn maas filter of een koffiefilter, en een trechter. Een mortier en stamper  alsook een koffiemolen zijn optioneel doch maken het werk veel gemakkelijker.

De Basis van de Spagyric tinctuur
Begin het werk op de dag en het uur van de heersende planeet, voor melisse is dit (Jupiter) Donderdag morgend van 8 h. tot 9 h. (zie tabel 1) Denk erom dat Orde en Ritme de krachten van de natuur uitmaken. Alvorens het werk aan te vangen is het raadzaam te bidden tot de God van Uw hart (een gebed is een bevestiging van Uw verlangen om te slagen in uw onderneming), in dit geval vraag of de mysteries mogen geopenbaard worden en Uw plaats in het universum hersteld.

Na deze innerlijke voorbereiding, begin met het fijn wrijven van de plant of kruid bij middel van de handen en daarna in de mortier en stamper. Wrijf alles tot fijn poeder, intussen de gedachte koesterend dat de Goddelijke krachten in het poeder en uzelf vrijgelaten worden zowel in het kruid als in Uzelf.

In geval van tijdgebrek, of indien de te verfijnen materie te hard is zoals dit het geval kan zijn bij zaad of wortelen van planten, kunnen deze gedeeltelijk vermalen worden met een elektrische koffiemaler. Het is noodzakelijk en belangrijk dat ge een zekere tijd spendeert aan fysiek contact met de plant alsook met Uw energieveld of Aura. Concentreer U steeds op de energetische relatie tussen Uzelf en de kruiden, de overheersende planeet en zijn  tegendelen in uw psyche en lichaam en de regenererende krachten welke deze bezitten.

Wanneer U klaar bent, (dit moet geschieden binnen het astrologisch uur) doe dan voorzichtig het poeder in de bokaal en overgiet dit met de graanalcohol tot het poeder verzadigd is, voeg dan een extra hoeveelheid toe zodat er ongeveer  een hoeveelheid van twee tot drie vingers alcohol staan boven het poeder. Nochtans mag de bokaal niet verder gevuld zijn dan tot de helft of maximum  2/3 van zijn hoogte omdat ruimte benodigd is voor uitzetting van de inhoud wanneer deze opwarmt gedurende het inwerkingproces.

De vloeistof in de bokaal verdampt als deze warmer wordt en condenseert vervolgens terug, daar de damp niet kan ontsnappen in de gesloten bokaal. Dit gesloten distillatieproces veroorzaakt dat de vloeistof iedere dag donkerder wordt en deze kleuring, of tinctuur, is het uittrekken van de Zwavel-Ziel eigenschap, van de Fysieke-Zout plant materie, door middel van het Kwik-Alcohol medium.

De vloeistof mag niet in aanraking komen met metaal, in geval men een metalen deksel heeft is het raadzaam eerst de pot af te dekken met plastiek folie en vervolgens het deksel te plaatsen. Verder dient men de pot te omwikkelen met aluminium folie daar de inhoud niet mag blootgesteld worden aan licht en deze vervolgens op een warme plaats te zetten. Verder dient men alle dagen de pot een tot tweemaal te schudden (denk aan ritme en orde) en dit gedurende een tot twee weken voort te zetten totdat de kleur van de tinctuur volledig donker is of zwart.

Herinner U, dat dit Uw filosofisch kind is en behandeld moet worden met liefde en respect. Telkenmale wanneer U deze behandelt voor inspectie, schudden, of welke manier dan ook, herinner dat dit een fysieke representatie is van Uwe Ziele -Persoonlijkheid. Behandel het niet op een andere manier dan zoals Ge Uzelf zou behandelen, of beter, zoals een huisdier, een kind, of een huisgast. Zoals Gij de Zwavel, het duistere slik van de plantenmassa afscheid, op dezelfde manier scheidt Gij Uw ziel van de beperkingen van het fysiek leven en incarnatie.

Het is de houding van de alchemist, meer dan het proces zelf, dat Alchemie Goddelijk maakt. Deze houding wordt letterlijk overgedragen op de gemanipuleerde materie, juist zoals een patiŽnt spirituele of magnetische genezing ontvangt. Wanneer het eindproduct wordt ingenomen, nemen we in onszelf  een ware verteerbare talisman, zoals deze welke is voorgesteld door de Christelijke gemeenschap, alleen dit, ons Lichaam (zout) en bloed (kwik) is geregenereerd om de kracht van Christus te ontvangen (Spirituele kracht, of Zwavel).

Telkenmale we dit proces herhalen, zijn we in geringe mate verder geregenereerd en dichter bij de perfectie. Nadat de kleur van de vloeistof voldoende donker geworden is giet deze dan uit door een filter in een andere bokaal. Het overschot van de plant verder uitpersen zodat de meeste vloeistof uit de plantmaterie verwijderd wordt, Deze tinctuur nu, bevat de zwavel (essentiŽle oliŽn, was, en plantaardige vetten) en het Kwik (alcohol en een beetje water) van de Melisse plant,

Neem de overblijfselen van de plant, ook genoemd caput mortem of doodshoofd, en ontsteek deze buiten in een hittebestendige diepe schaal. Plaats de schaal op een paar stenen indien nodig om de ondergrond te beschermen. Hou een paar ovenhandschoenen bij de hand en een groot potdeksel welke dient om de vlammen te smoren indien nodig, alsook om de gedroogde as te beschermen bij plotseling opsteken van een windvlaagje. Voor deze operatie is een grote diepe braadpot zeer geschikt. Metalen attributen zijn hier toegelaten, onze bekommernis is hier niet wat we uitrekken uit het as, maar uit de tinctuur.

De rookontwikkeling tijdens dit proces kan enorm zijn, maar wilt U dit binnenhuis doen zorg er dan voor dat U dit doet onder een goed werkende afzuigkap in de keuken.

Nadat de materie is afgekoeld plaats deze dan vervolgens in een hittebestendige schaal in de oven met een deksel bovenop en verwarm deze op een temperatuur van minstens 250 graden Celsius of hoger totdat het zoutpoeder volledig grijs-wit of wit geworden is. Neem het residu herhaalde malen uit de oven en verfijn dit telkens in de mortier met de stamper, dit vergemakkelijkt de fasen van witwording in het proces. Hoe fijner de deeltjes tijdens het doordringingproces hoe meer zwavel er uitgetrokken wordt, hoe fijner de deeltjes tijdens het verhittingsproces hoe gemakkelijker het is de witte of grijswitte staat van zuivering te bereiken.

Houd het zout afzonderlijk, en doe een paar korreltjes hiervan in een theelepel (1-2 ml /10 tot 20 druppels) van de tinctuur, en doet dit vervolgens in een glas gedistilleerd water. Dit moet gedaan worden op het planetair uur en dag waardoor de plant beheerd wordt, in dit geval donderdag. Alhoewel het Zout (bevat de mineralen en zouten) niet geconsumeerd dient te worden met de tinctuur, draagt deze toch bij tot het algemene totaal proces van de operatie. Boven alles herinner U de heiligheid van het proces welke U uitgevoerd hebt. De bedoelde generatie is de volgende: fysiek, psychologisch, en spiritueel, en met de hulp van de tinctuur, is het een manifestatie van Uw spirituele kracht Sommige alchemisten combineren dit aspect van het werk met Kabbalistische of astrologische invocaties zowat hetzelfde is van wat er gedaan wordt voor talismans, om het gewenste effect te versterken.

Einde eerste Deel.

The Rosicrucian Beacon – Maart 1998

Return to the Top

Part II

Return to International Articles List

[Home] [About IHS] [Blog] [Events/Calendar] [Resources] [Articles] [Testimonials] [Press & Media]

Send Email

Copyright© 2001-2017  Institute For Hermetic Studies. All rights reserved
Developed and hosted by ProAccess