Return to the IHS Home Page
Institute for Hermetic Studies
[Director of Studies] [Interviews] [Testimonials]

For Scholars & Professionals

Het “Portaal van Licht”

Return to International Articles List

Door: Jean Dubuis
Zoals aangeboden op de 6de jaarlijkse Conferentie in Colorado Springs, Co, 20 Juli 1997

Samenvatting door Mark Stavish, M.A., Directeur van de Research afdeling, ORA Project voor “De Steen”.

Inleiding
De laatste jaren heeft Jean Dubuis, de stichter van LPN en uitgever van zijn cursussen, een nieuwe inwijding techniek ontwikkeld welke bekent is onder de naam van “Portae Lucis” (Portaal van Licht) welke een zeer krachtig en een nog steeds in ontwikkeling zijnde proces is. Sommige PON leden zijn nog onzeker hoe zij zich moeten voorbereiden om toegang te verkrijgen tot de innerlijke staat welke “Het Portaal van Licht” beloofd.

Het doel van dit artikel is om enig licht te werpen op de verwarring welke ontstaan is bij sommige leden in verband met de Portae Lucis, alsook het aanbieden van de meest recente techniek van deze methode in heldere en juiste termen.

Theoretisch Overzicht
De beschrijving van ‘Portae Lucis’ omvat drie sleutel onderdelen: Astrologische Tijden, passiviteit aan de zijde van de leerling en het gebruik van psychisch geladen of opgeladen talismans om ons te assisteren bij het opladen van onze energetische benodigdheden bij het experiment.

Het vierde,  het uiteindelijke onderdeel of samenstelling, is er een waar we geen controle over hebben, - Goddelijke zegening of een Kosmisch antwoord op ons innerlijk verlangen, voorbereiding, en een bereidheid tot het ervaren  van een “Contact met de Eeuwigheid”.

Dit “Kosmisch contact met de Eeuwigheid” neemt plaats op de level van Saturnus, en maakt ons bewust van onze plaats in de schepping en onze relatie tot alle dingen. Het is een zeer moeilijke staat om te dragen en te ondergaan, daar Saturnus de planeet van melancholie en wanhoop is, kan zij een diepgaande staat van droefheid, neerslachtigheid en zelfs zelfmoordneigingen teweegbrengen voor diegene die hiermede in contact komen.

Echter, tegelijkertijd met deze ervaring, wordt deze gevolgd door een energie welke ons Hartcentrum opwekt, of geeft ons een inwijding van Tiphareth. Hier wordt onze relatie met onze Innerlijke Meester gerealiseerd, of wat ook dikwijls genoemd wordt als de Conversatie met onze “ Heilige Beschermengel”. Na een periode van tijd, ontwikkeld deze relatie zich tot een dialoog met onze Innerlijke Meester, maar slechts na een lange proeftijd van stilte en aanhorend wat Hij ons te zeggen heeft in verband met onze evolutie.

Ten derde, door middel van de mentale mogelijkheden van de hersenen en de zenuw systemen, kunnen deze via Yesod worden opgeladen, om vervolgens deze ervaring van de Eeuwigheid en de Kennis van de Innerlijke Meester naar Malkoot of de materiele wereld te brengen.

Fysieke Voorbereiding
 
Om onze kansen tot succes te vergroten tot het “Contacteren van de Eeuwigheid” is het noodzakelijk onze energie levels en reserves te vergroten, daar zulke hoge contacten ons zowel psychisch als fysiek kunnen uitputten. Om deze drainage tegen te gaan, gaan we verscheidene sets van producten “opladen”, zoals met een batterij, met de juiste psychische invloed voor elk van de drie Levels – Saturnus, Zon, en Maan.

Elke individuele Level heeft vier producten, een voor elk van de vier elementen Aarde, Water, Lucht, en Vuur, voor elke persoonlijke level. Zodoende, hebben we vier reservoirs waarvan elke een specifieke kwaliteit of energie vertegenwoordigt, welke geleidelijk op- en ontladen worden gedurende de uitvoering van het experiment.

 Wanneer eenmaal deze producten gebruikt zijn in het experiment, wordt hun energie ontladen  en dienen deze terug opgeladen te worden vooraleer zij terug kunnen gebruikt worden. Daar er verscheidene optimale perioden mogelijk zijn voor een succesvol contact, stellen we voor drie sets op te laden, een set voor elke level.

Bijkomende Effecten van deze Techniek
Behalve het ontwaken van de drie centrale sepheroth ( of psychische centers ) van de Boom des Levens, De “ zij sferen” of levels zoals zij door Jean worden genoemd, worden ook tot op zekere hoogte beÔnvloed. Dit ontwaken geschiet volgens de planetaire orde van de week: Mars op dinsdag, Mercurius op woensdag, Jupiter op donderdag, Venus op vrijdag, juist zoals voorgaande levels opgewekt werden in nederdalende Orde beginnende op Zaterdag, dan Zondag, en het voltooien van de inwijding op Maandag.

Nogmaals, energie, kennis, liefde, kunnen op een hogere level gecontacteerd worden door middel van de nieuwe opwekking

De Techniek van het Verlichte Portaal
De techniek beschreven door Jean brengt met zich een goed gevorderde astrologische hoogte en zijn relatie tot magie en alchemie mee. Hoe dan ook,  voor de zaak van eenvoud en bruikbaarheid, kunnen de planetaire genieŽn verwisseld worden. Informatie van beide methoden voor het bepalen van de tijd zal uitgelegd worden, en aldus de leden toelatend de beste methode voor zichzelf uit te kiezen.

In toevoeging tot astrologie en / of  de planetaire genius, brengt de techniek het gebruik mee van; A) Klassieke Renaissance talisman magie; B) een aangepaste versie van de levensboom; C) een passieve benadering aan de kant van de experimentator, in tegenstelling tot een meer betrokken en mechanisch actief systeem. Het is deze buitengewone passiviteit welke een probleem schijnt te zijn voor diegene welke voor de eerste keer hebben geŽxperimenteerd met de ‘Portae Lucis’ methode.

Verschillend van Kabbalistische of Enochian magie, waar de energieŽn worden verbeeld en bestuurd,  worden hier de producten eenvoudig blootgesteld aan de planetaire krachten gedurende een favoriete behulpzame astrologische tijd, of eenvoudig blootstellen (openen) gedurende een juist planetair uur, aldus toelatend dat de producten op een natuurlijke en zachte manier energetisch opgeladen worden. Het is figuratief gesproken niet moeilijker dan het in water leggen van een spons, waarna de spons het water begint te absorberen tot zij volledig verzadigd is met water. Onze producten worden op dezelfde manier verscheidene malen blootgesteld om op harmonische wijze verzadigd te worden door de planetaire energieŽn, waarna deze worden ingepakt in zijde, plastiek, of andere niet geleidende materialen zodat zij hun psychische lading niet zouden verliezen.

Eens geladen, mogen deze producten nog enkel door zijn eigenaar bekeken of aangeraakt worden daar zij anders gedeeltelijk of volledig hun energie verliezen. De enige uitzondering welke toegelaten wordt  is aan een heteroseksueel paar welke samenwerkt met deze techniek. In dit geval moeten beide partners telkenmale malen aanwezig zijn gedurende de oplading van de producten.

De aangepaste versie van de Levensboom welke voor deze methode gebruikt wordt betreft de positie van Saturnus waar Daath is geplaatst op de boom en het plaatsen van Hockmah en Kether direct hierboven. Deze laatste sferen worden gezien als aspecten van Eeuwigheid, of Eenheid, hoe dan ook, om het verteerbaar te maken voor de menselijke geest, bemerken we dat de Eenheid drie aspecten heeft: Eeuwigheid of Tijdloos (Binah/Saturnus), Ruimteloos (Hockmah/Zodiac), en het zwarte punt of zuiver Zijn (Kether)

Sommige mensen ervaren de Zwarte Punt fase eerst alvorens de Eeuwigheid te ervaren.

Scheppen van Materie en Bewustzijn
Overeenkomstig de alchemistische en kabbalistische theorie, is materie geschapen door toenemende verdichting van het menselijk bewustzijn gedurende de zogenaamde “val”, zodat we ervaringen van individualiteit kunnen verwerven. Deze individualiteit laat ons toe ervaringen en kennis te verwerven. Het is deze kennis welke ons toelaat ons menselijk zaad te laten groeien en terug te keren naar de Eenheid als mens in de volheid van wijsheid, kennis en liefde. Wij gaan via een bewustzijn in potentie over tot een bewustzijn in manifestatie.

De Val is onze bewuste neerdaling van ‘Eenheid’ in de schepping van “Dualiteit” en Materie. De “Terugkeer” is ons bewust her-opstijgen door de materie en de uitbreiding van ons bewustzijn, als een handeling van onze eigen vrije wil.

De Hogere gebieden zijn afgesneden voor ons en we kunnen deze enkel bereiken door dromen, inwijding, of het scheppen van archetypen.

De eerste materie welke we creŽren is het mineraal koninkrijk, onze minerale boom zoals het is genoemd in Portae Lucis. Hier daalt ons bewustzijn en breidt uit in dichtheid, aldus zijn beperking uitdrukkend door en in de minerale wereld. Wanneer de maximale dichtheid is bereikt, stijgt het bewustzijn terug op langs de minerale boom met toename in bewustzijn en de densiteit van de materie verminderend. Het proces wordt herhaald voor elk van de drie andere toegevoegde bomen – Water, Lucht en vuur.

Het is aan de ‘Vuurboom’ dat het bewustzijn is bevestigd, zoals we het kennen, en daar waar het begin van de weg van terugkeer aanvangt. Dus, alleen het Vuur-Element laat ons toe ons bewustzijn als menselijke wezens uit te breiden.

Hoe dan ook, de drie andere Elementen worden gebruikt, zo dat we elke energetische uitbarsting kunnen corrigeren welke bestaat in deze Bomen binnen in ons. Om het maximale aan voordeel van onze Vuur-Boom te kunnen genieten, dienen wij eerst Orde te scheppen in onze Aarde,Water en Lucht Bomen.

Voor het bereiken of onderhouden van deze energetische voorwaarden, gebruiken we een talisman voor elk van deze vier bomen op elk van de drie levels.

Deze talismans bestaan uit de volgende elementen:

Saturnus
Mineraal:
Natuurlijk Diamant of Grafiet
Water: Droog kruid /thee of  tinctuur van paardenstaart (horsetail)
Lucht: Zeezout
Vuur: Regenwater

Zon:
Mineraal:
Natuurlijk goud of zwavel
Water: Tinctuur of gedroogde / thee van Ogentroost (Eyebright), of Stinkende Gouwe (Celandine) (het Lagere)
Lucht: Zee zout
Vuur: regenwater

Maan:
Mineraal:
Natuurlijk zilver
Water: Tinctuur of gedroogde/thee van Ereprijs (Veronica)
Lucht: Zeezout
Vuur: Regenwater

Regenwater kan verzameld worden in een glas of plastiek schaal en dient gefilterd te worden alvorens over te gaan tot het gebruik ervan. Het mag hoe dan ook nooit in contact komen met metaal daar het anders zijn lading verliest. De natuurlijke metalen zijn metalen welke nooit bewerkt zijn of in contact zijn geweest met minerale samenstellingen of oorzaken sinds hun oorspronkelijke afkomst. Het zeezout moet eveneens natuurlijk zeezout zijn, onbewerkt, gewoonlijk grijs in kleur en veel water absorberend. Wanneer dit zout blootgesteld wordt aan de lucht moet dit hard en vast worden door het opnemen van vocht uit zijn omgeving. Een winkel met natuurvoeding is gewoonlijk in staat om dit zout te bestellen of te leveren.

Indien het zout wit is of korrelig, kan men aannemen dat dit zout bewerkt is en waardoor het niet zo geschikt is voor onze experimenten. Dit is gebaseerd op het alchemistisch principe dat wanneer een kristal opgelost is, het zijn energetische kwaliteiten verliest. Goed geladen zeezout heeft sterke reinigende en zuiverende eigenschappen.

Natuurlijke producten dienen gebruikt te worden op het inwijdend pad, daar zij de grootste potentie vertonen voor het accumuleren en ontladen van energieŽn.

Daar er zeezout en regenwater gebruikt wordt op elke van de drie levels, hebben we drie afzonderlijke  reservoirs nodig voor elke level, dus in totaal negen.

Het Opladen van de Producten
De eenvoudigste manier om onze producten op te laden, is het gebruik maken van de planetaire uren en hun ‘Genius’. Deze manier van opladen vergt verscheidene herhalingen om ons een maximum aan lading te verzekeren. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om de astrologische tijden gedurende het jaar te vermijden.

Indien ge onzeker bent wat een planetair uur of genius is kunnen we verwijzen naar het cursusmateriaal van ‘Fundamentals of Esoteric Knowledge’. In het algemeen, elke dag wordt beheerst door een planetaire energie zoals hiervoor beschreven. Zijn grootste kracht wordt verkregen in de tijdsperiode onmiddellijk volgend op zonsopgang. Deze tijdsperiode is bekend als een ‘uur’ en vertegenwoordigt een pulserende cyclus van energie en is niet een periode van 60 minuten per uur. Afhankelijk van de tijd van het jaar, kan dit ‘uur’ zowel slechts vijfenveertig minuten als veertig minuten in  aardse tijd in beslag nemen. Raadpleeg hiervoor het cursus materiaal van de website “ The Philosophers of Nature” voor het berekenen van de lengte van deze ‘uren’. Een programma voor het berekenen hiervan is ter beschikking op deze site.

Eerste Methode: Het Gebruik van de Planetaire Genius
Op het eerste planetair uur van Saturnus (onmiddellijk volgend op zonsopgang) op de dag van Saturnus (Zaterdag) plaats uw objecten of voorwerpen voor u in uw Oratorium. Een enkele kaars en geen elektrisch licht dienen gebruikt te worden in Uw Oratorium, welke volledig verduisterd dient te zijn zodat geen enkel licht van buitenaf kan binnendringen.

In het eerste kwartier v/h planetair uur, of tussen 10 en 15 minuten neem uw mineraal product voor u. Tracht een volledige ledige en ontvankelijke staat van zijn te bereiken. Stem uzelf af op de tegenwoordige energie van dat moment, maar roep deze niet op of probeer deze ook niet te sturen op welke manier dan ook. Zoek enkel de ervaring welke zij teweegbrengt wanneer deze energie zich in uw Sanctum bevindt, waardoor de objecten welke voor u liggen opgeladen worden.

Dan, wanneer er voldoende tijd verlopen is, plaats het mineraal product in een plastiek zak, of pak het in, in een zijde doek, plaats vervolgens het water voor u en herhaal het proces van ontvankelijkheid. Ga door met de volgende producten voor Lucht en Vuur voor een periode van tien tot vijftien minuten elk. Wanneer alle vier de producten afzonderlijk zijn opgeladen, kunnen zij ingepakt worden in dezelfde zijde of plastiek zak om vervolgens opgeborgen te worden.

Eens de producten opgeladen zijn mogen deze niet meer blootgesteld worden aan zon of maanlicht, noch elektrisch licht en mogen alleen behandeld worden door de persoon of het paar welke de producten opgeladen hebben.

Dit proces wordt dan herhaald op Zondag voor de Zonneproducten en Maandag voor de Maanproducten.

Twee tot drie maanden zijn benodigd om elk van de producten voldoende op te laden. Indien ge drie sets van elke level oplaadt, kan deze oplading simultaan of gelijktijdig gebeuren. Wanneer een product gebruikt is, mag dit niet meer in contact komen met andere geladen producten daar deze anders onmiddellijk ontladen worden en aldus hun energie verliezen.

Tweede Methode: Astrologische Configuraties
Dezelfde methode volgend van het  passief laden, kunnen de producten ook geladen worden gedurende gunstige astrologische perioden van het jaar.Deze methode heeft het voordeel dat de producten sneller geladen worden, maar het nadeel is dat men een vol jaar nodig heeft voor de uitvoering ervan en indien men een cyclus mist zijn de mogelijkheden voor dat jaar ook voorbij.

Saturnus producten worden geladen na de Winterzonnewende, rond de 10e Januari

Zon producten worden geladen dertig minuten na zonsopgang, met de maan onder de horizon en veertig dagen voor of na  de Winterzonnewende. Zon producten mogen niet geladen worden  gedurende het bovenvermelde tijdsomlijsting wanneer de Lucht en Vuur Elementen zwak zijn

Maan producten worden geladen wanneer de maan boven de horizon is en binnen de drie dagen voor of na de dag van het hoofd en de staart van de draak. Hoe dan ook de zon moet zich onder de horizon bevinden.

Te vermijden tijden
De periode van twee weken voorafgaande aan de opvolging van de winterzonnewende dient vermeden te worden voor alle Alchemistische en Kabbalistische werken of het laden van deze producten. Aldus, stokkeren we energieŽn via astrologische of planetair genius, wanneer deze sterk en gemakkelijk bereikbaar zijn.

De Techniek van het Ervaren van de Eeuwigheid
De twee voorafgaande perioden naar en volgend op een Zomerzonnewende is de beste tijd voor het maken van een “Contact met de Eeuwigheid”. Dus, zoals gezegd, verscheidene pogingen kunnen ondernomen worden zolang er voldoende sets of opgeladen producten ter beschikking zijn. Het is mogelijk contact te maken zonder dergelijke producten, hoe dan ook, de effecten kunnen sterker gevoeld worden en perioden van zwakheid ervaren voor verscheidene weken indien het contact succesvol was en men geen ondersteunende materialen gebruikt heeft.

Op Vrijdag nacht, voorafgaande aan de uitgekozen Zaterdag, om middernacht, steek een kaars aan in uw oratorium en contempleer uw verlangen voor een “Contact met de Eeuwigheid”

Op Zaterdag bij zonsopgang, na het uitpakken van uw Saturnus producten, plaats deze voor u op uw altaar. Indien u het verlangt mag u de tinctuur innemen, of los en beetje van de plant in water op en drink dit uit. Doe een beetje zeezout op uw tong en neemt dit in met een beetje gefilterd regenwater. U mag zelfs een beetje zout in het water doen en hiervan een paar druppels op uw voorhoofd brengen, er wordt aangenomen dat dit de ware innerlijke doop stimuleert. Blijf ontvankelijk en passief voor de energieŽn van dit moment. Indien er zich een plotselinge schok of een onbehaaglijkheid zich mocht voordoen, pak dan alles in en beŽindig de sessie.

Het gevoel van onbehaaglijkheid kan zich manifesteren na enkele dagen van het vermoedde contact, of een depressie kan ervaren worden. Indien zo, kan men aannemen dat het contact plaatsgegrepen heeft.

Indien verscheidene sets gebruikt zijn, verzeker er u dan van dat de ontladen producten gescheiden blijven van de ongebruikte.

    Op Zondag, ongeveer een half uur na zonsopgang, met de zon boven de horizon, steek uw kaars aan en herhaal het proces met de Zonneproducten. Een hart reactie kan zich openbaren, samen met een enorme liefde, zelfs tot wenen toe, voor de mensheid.

    Op Maandag, wordt hetzelfde patroon herhaald met de Maanproducten. Een sterke intuÔtie, een uitbreiding van het geheugen en kennis kunnen zich voordoen.

In de week volgend op het contact, indien succesvol, zal elke dag de volgende unieke mogelijkheden geven:

Mars, geeft kracht om te vervangen wat verloren was.

Woensdag: Occulte kennis van een meer technische natuur

Donderdag: Geeft wijsheid van occulte en religieuze organisaties en filosofie

    Vrijdag: Assisteert in het overbrengen van liefde naar het hart van de wereld en de kennis van de Zeven Secundaire Principes 

Het contact kan uitgeprobeerd worden een week voor en een week na de Zomerzonnewende, voor een totaal van drie contact perioden welke een maximum geeft voor de mogelijkheid tot succes.

Echter is dit maar een richtlijn, sommige hebben dit “Contact met de Eeuwigheid” spontaan ervaren onder leiding van hun Innerlijke Meester. Al wat we doen is ons zelf voorbereiden voor inwijding wanneer de energieŽn het meest voordelig zijn. Verscheidene pogingen kunnen nodig zijn vooraleer het contact succesvol is, maar eens gevestigd, kunnen we Sendovious de Pool naschrijven “ Verbrandt al uw boeken, deze inbegrepen!“.

Return to the Top

Return to International Articles List

[Home] [About IHS] [Blog] [Events/Calendar] [Resources] [Articles] [Testimonials] [Press & Media]

Send Email

Copyright© 2001-2017  Institute For Hermetic Studies. All rights reserved
Developed and hosted by ProAccess