Return to the IHS Home Page
Institute for Hermetic Studies
[Director of Studies] [Interviews] [Testimonials]

For Scholars & Professionals

Een Oefening vanuit het Graf van CRC

Return to International Articles List

Door: Mark Stavish, M.A.
Voor: The Wyoming Valley Society for Esoteric Studies
Copyright 1999 Mark Stavish

De volgende oefening werd gevonden tussen de papieren van mijn overleden grootoom, Edward Tischler, en voor lange tijd een Rozekruiser student.

Het document heeft geen datering, maar is waarschijnlijk opgesteld tussen 1940 en 1960 en werd ofwel bezorgt bij de Rozekruisers Orde  op een Conclave in San Jose, California, of in Philadelphia, Pennsylvania. De stijl en stemming van het geschrift suggereren het laatste, alsook een mogelijk gedeelte van een lezing door Joseph Weed, uitgever van ‘Wisdom of the Mystic Masters’, een uitgave over de basis leer en praktijk van AMORC, voor het eerst gepubliceerd in 1968.

De oefening is ontworpen om de beoefenaar in een grotere harmonie te brengen voor Kosmische afstemming door een systematische meditatie en visualisatie op de vier principiŽle psychische centers van het Hart, Keel, Pijnappel, Hypofyse (Kroon) klieren of centers.

De afkeer welke AMORC vertoont ten overstaan van elke meditatie of opwekking van de centers onder het hart is typisch in hun technieken, alsook Weed’s benadering van  psychische ontwikkeling.

Een aantekening werd toegevoegd aan het einde van de oefening om deze meer vergelijkbaar te maken met kabbalistische praktijken en onderricht.

De Techniek

  1 Focus uw bewustzijn in uw hart en visualiseer uw volledige borststreek ingesloten in een roze aura.

  2 Adem in en tel tot zes, inmiddels deze visualisatie vasthoudende.

  3 Houdt uw adem in voor twaalf tellen en dit doende, breng deze roze wolk naar een punt op ongeveer 7.5 cm boven de top van uw hoofd.

  4 Adem langzaam uit en tel intussen tot acht en tezelfdertijd vergroot deze roze wolk zodanig dat deze het hoofd en het bovenste gedeelte van uw lichaam (hoofd +borst) omvat.

  5 Wanneer ge volledig uitgeademd hebt en uw longen leeg zijn, houdt uw longen leeg gedurende twaalf tellen en terzelfder tijd richt ge uw geestesoog op de visualisatie van de glinsterende roze wolk welke uw hoofd en het bovenste gedeelte van uw lichaam omringt.

  6 Herhaalt dit proces in uw keel en gebruik hiervoor enkel de kleur blauw.

  7 Herhaal dit proces, uw bewustzijn gecentreerd in de hypofyse klier, tussen de wenkbrauwen en boven de neusbrug en ongeveer 12,5 mm achter uw voorhoofd. Visualiseer een briljant wit licht rond uw hoofd en tel tot zes tijdens het inademen.

  8 Houdt uw adem in voor twaalf tellen en brengt de witte aura naar een punt op ongeveer 7.5 cm boven uw hoofd.

  9 Adem uit gedurende acht tellen en zo doende, voelt het centrum van de hypofyse zich samenvoegen met de center boven uw hoofd zodat zij als het ware een licht worden door deze fusie en welke de ganse kamer verlicht.

  10 Wanneer ge uitgeademd hebt houdt uw longen leeg gedurende twaalf tellen en zie een briljante zonachtige aura zich uitbreiden zodat deze zich uw hoofd en borst volledig omvat tot juist boven de lende.

  11 Ontspan u en blijf voor ongeveer drie minuten in meditatie zitten. Gedurende deze periode  smeek voor dat wat ge nodig hebt. Indien het een waardig verzoek is zal dit toegestaan worden. Vooraleer op te staan zeg tot uzelf “ Dat de wereld het goede mag ontvangen”.

Verklaring

De oefening vereist een toename in het controleren van de adem, zoals de basis pranayama, welke wordt aanbevolen door Swami Vivikenanda in zijn werk Raja Yoga. Deze mogelijkheid om de adem gedurende vier tot zes seconden of meer te controleren verlangt een graad van voorbereiding en beoefening. Het is wenselijk alvorens over te gaan tot het gedeelte van het ademen men een bepaalde tijd het eenvoudig ademen volgens het vierkant beoefend, zoals men gewoonlijk gebruikt in vele esoterische cirkels. De praktijk van deze oefening kan als volgt worden samengevat: adem uit en ledig de longen zo ver mogelijk en tel in ledige toestand tot vier. Vervolgens, adem in en tel intussen tot vier, houdt dan de adem in voor vier tellen en adem dan gedurende vier tellen uit. Herhaal dit proces gedurende drie of vier minuten. Deze schijnbaar eenvoudige oefening kan nochtans zeer moeilijk zijn, daar deze de energie reserves van lichaam en geest aanzienlijk verhogen, alsook het ph (zuurgraad) van het bloed, tevens worden de cellen van het lichaam gedwongen zich te harmoniseren in een enkel ritme en verwijderen zij tegelijkertijd de onzuiverheden welke zich in het lichaam bevinden. Als toevoeging, de wilskracht, of de mogelijkheid tot betere concentratie op een enkele taak, neemt toe.

(Noot vertaler: tel als volgt, 21-22-23-24, dit geeft nagenoeg telkenmale een tijd van een seconde en houdt de tijd juist en ritmisch.)

Dit veroorzaakt ook dat het volume van de longen zich uitbreiden, het lichaam zich ontspant, en aldus de mogelijkheid schept voor het uitvoeren van de voorgestelde ademing in de hierboven vermelde oefening.

Ten tweede, de effectiviteit van deze oefening kan dramatisch verhoogd worden door het gevoel dat het lichaam gevuld wordt met een intense witte hitte wanneer de vierkantsademhaling uitgevoerd wordt. Dan voor de laatste een of twee minuten van de voorbereidingsperiode, focus uw aandacht op het gebied boven het hoofd, dit visualiserende als een intens wit punt van licht. Dit is de Kether van de Kabbalisten.

Fixeer dit beeld voor een of twee minuten, en brengt dan dit beeld door middel van de vierkantsademhaling in het hart en vul dit met een intens wit licht. Verander dit licht in een intens scharlaken rood, of kriekrood, en ga dan naar stap een van de oefening (roze aura rond het Hart) om deze kleuren te combineren en te bemiddelen in hun kracht, of ga naar stap twee van bovenvermelde oefening (blauwe aura rond de keel)

De kleuren rood en wit zijn wel bekend in kabbalistische en alchemistische werken door hun symbolisme en voor hun intense creatieve krachten in onze psyche. See, “Part One, Imagination and Will-Power, Flying Roll No. II, Part III; and No. VI”, in Ritual Magic of the Golden Dawn, Works by S.L. MacGregor Mathers and others by Francis King.

Echter, het probleem met vele oefeningen zoals deze is, dat het element van emotie niet wordt geraakt. De vraag door velen gesteld is, “Wat moet ik voelen (of dikwijls hoop te voelen) wanneer ik deze oefening uitvoer?”

Het antwoord hierop is zeer eenvoudig, en in feite een antwoord dat kan gebruikt worden in elke esoterische oefening. Het doel van deze oefening op een emotionele level is een gevoel van volledigheid en eenheid. Voor de meeste kan dit beschreven worden zoals Maslow het uitdrukt “ Een piekervaring”. Dit gevoel van succes, overwinning, vreugde, en uitbrekend enthousiasme rond een enkele gebeurtenis of moment. Een gevoel zo overweldigend dat we dit bijna volledig terug kunnen ervaren door er alleen maar aan te denken.

Indien piek ervaringen een aspect zijn van ‘volledigheid’ dan kan de emotionele ontlading welke zij veroorzaakt terug ervaren en overgebracht worden (reframed in NLP language) op iets anders,en  niettegenstaande de afscheiding in ervaring. Bijvoorbeeld, indien voorafgaande aan de verbeelding van de sfeer van licht boven ons hoofd ( of roze wolk rond ons hart) even pauzeren en we herinneren ons een tijdstip waarop we een ‘piekervaring’ hadden en toelaten dat het verband verdwijnt terwijl we de emoties vasthouden, zijn we in staat een nieuw verband rond het “oude” met hoog geladen emoties te bouwen. Dus, telkens wanneer we de roze wolk verbeelden laden we deze op met de lading van de piek ervaring, dit kan op zijn beurt de aanstoot geven voor nieuwe piek ervaringen. Hetzelfde gebeurt er wanneer we onze “Kether” verbeelden of het oorspronkelijke licht in de Kabbala. Een psychosynthetische oefening werd ontworpen voor jonge kinderen in nieuwe opvoedkundige ervaringen en worden aangemoedigd om een licht te visualiseren boven hun hoofden en dit te associŽren met succes en piek ervaringen, en deze op te roepen voorafgaande aan elke nieuwe onderneming (Psychosynthese in opvoeding)

In oefeningen zoals deze, we kunnen dus een piekervaring niet alleen her-oproepen maar deze ook verbinden met nieuwe en toekomstige ervaringen, figuurlijk en letterlijk gesproken trekken wij deze krachten in ons, en als dusdanig, in ons bewustzijn.

Return to the Top

Return to International Articles List

[Home] [About IHS] [Blog] [Events/Calendar] [Resources] [Articles] [Testimonials] [Press & Media]

Send Email

Copyright© 2001-2017  Institute For Hermetic Studies. All rights reserved
Developed and hosted by ProAccess